VÄLKOMMEN TILL PEJOKI CONSULTING

Rättshjälp, Konsulärservice och Tjänsterförmedling
Läs merKontakta oss

Pejoki Consulting

Vi erbjuder juridiska tjänster såsom juridiskt konsultation, rådgivning och utredning. Och företräder våra kunder som rättshjälpsbiträde, offentligt biträde och arbetar med andra frågor för jurister relevanta offentliga uppdrag samt privata uppdrag som juridisk ombud. Vi genomför uppdrag inom exempelvis områden som konsulära tjänster, kunskap och kompetensutveckling, marknadsundersökningar och affärsmöjligheter i Sverige och internationellt.

Om oss

Om oss

Vi erbjuder juridiska tjänster såsom juridiskt konsultation, rådgivning och utredning. Och företräder våra kunder som rättshjälpsbiträde, offentligt biträde och arbetar med andra frågor för jurister relevanta offentliga uppdrag samt privata uppdrag som juridisk ombud. Vi genomför uppdrag inom exempelvis områden som konsulära tjänster, kunskap och kompetensutveckling, marknadsundersökningar och affärsmöjligheter i Sverige och internationellt.

 Uppdrag och avgifter

 Rådgivning – 0 kr första timme

Ombud eller Pro bono – 0 kr

Juridiskt ombud och eller offentligt biträde – 1 359 kr per arbetstimme (exkl. moms)

Rättsområden

Rättsområden

Vi har en bred kompetens och åtar oss uppdrag inom områden som:

Familjerätt

Familjetvister skilsmässa och separation, underhåll, vårdnad, boende och umgänge. Även testamente, äktenskapsförord, gåvobrev eller samboavtal.

Socialrätt

Tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Migrationsrätt

Ärenden som rör asyl, uppehållsrätt, uppehållstillstånd, medborgarskap, pass och förvar.

Internationell rätt

Handlar om regler om samarbete mellan olika länder som finns i hela världen. Hur länderna ska förhålla sig gentemot sina egna medborgare och gentemot andra länder. Vilka lagar länderna måste följas.

Konsulärrätt

Ärenden om visering till andra länder, legalisering av inhemska dokument och översättning. Även antagning för studenter till högskolor och universitet.

Affärsmöjligheter och marknadsundersökning

Rådgivning och stöd med etablering av företag i Sverige eller i andra nordiska länder. Erbjuder affärsutredning, marknadsanalys och etablering.

Civilrätt

Affärsjuridiska frågor som rör privatpersoner och företag. Även avtal och skadeståndsfrågor.

Hitta oss

Pejoki Consulting

Pejoki Consulting
Agavägen 12
181 39 Lidingö
Sverige

Box
181 38 Lidingö

Telefon: +46 (0)8 502 110 86 / +46 (0)734 35 3 196

Kontakta oss

Kontakta oss

14 + 14 =

Kontakta oss

Adress:
Pejoki Consulting
Agavägen 12
181 39 Lidingö
Sverige

Box:
Telefon: +46 (0)8 502 110 86 / +46 (0)734 35 3 196

Öppettider: måndag – fredag 08.00-17.00
Besökstider: 08.30-15.30

E-mail: info@pejokiconsulting.se info@pejokiconsulting.se
Hemsida: www.pejokiconsulting.se www.pejokiconsulting.se

Bankgiro: 5734-1802
F-skatt finns